Vår integritetspolicy samt policy för cookies

För oss på Eljour & Eltjänst i EU AB är det mycket viktigt att du alltid känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Du ska kunna känna dig säker på att vi har en korrekt och säker hantering och att vi aldrig behandlar dina personuppgifter på ett sätt som vi inte får.

Enligt gällande regler om integritet, får personuppgifter endast behandlas för specifikt angivna syften och om det finns en laglig grund för behandlingen.

I denna integritetspolicy beskriver vi varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka personuppgifter vi behandlar och hur länge uppgifterna sparas. Vi beskriver även hur du kan påverka behandlingen genom att utöva dina rättigheter. Vi ger dig även information om hur du kontaktar oss om du har frågor eller om du inte är nöjd med vår hantering av dina personuppgifter.

Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor. Du hittar hur du kontaktar oss längst ner på den här sidan.

Personuppgiftsansvarig

Eljour & Eltjänst i EU AB är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter vi samlar in om dig som användare.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är uppgifter genom vilka vi direkt eller indirekt kan identifiera dig, t.ex. ditt namn, e-postadress, din IP-adress, personnummer eller telefonnummer.

Vad är en behandling av personuppgifter?

Allt vi gör med dina personuppgifter räknas enligt tillämpliga lagar som behandlingar, det gäller oavsett om vi använder automatiserade system eller inte. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering. Att endast läsa personuppgifter är också en behandling, det gör vi t.ex. om du ringer in och vill ha hjälp eller kontaktar oss via ett kontaktformulär.

Vilka personuppgifter hanterar vi?

De personuppgifter som vi samlar in om dig utgörs främst av dina kontaktuppgifter som t ex namn, epostadress, telefonnummer etc. men också annan data som t ex IP-adress.

Vad används uppgifterna till?

Uppgifterna vi samlar in om dig använder vi för att anpassa informationen i vår marknadsföring, förbättra vår webbplats samt för att kontakta dig när du bett om det t ex via ett formulär på hemsidan.

Annan kommunikation om tjänster

Vi behandlar personuppgifter i samband med annan kommunikation med dig, t.ex. för att tillhandahålla dig information om underhåll, service och uppdateringar av vår tjänst. När du kontaktar vår support behandlar vi personuppgifter om dig för att kunna hjälpa dig att använda tjänsten samt för att kunna hantera dina synpunkter. Också detta för att kunna fullgöra vårt avtal.

Efterlevnad av lagar

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna fullgöra de lagstadgade skyldigheter som åvilar oss, t.ex. bokföringslagens krav på lagring av bokföringsmaterial. Vi behandlar även personuppgifter i syfte att kunna uppfylla kraven på lagring av uppgifter i reglerna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, för att kunna lämna ut uppgifter till brottsbekämpande myndighet. Detta är en rättslig förpliktelse, något vi är skyldiga att göra.

Hur samlar vi in uppgifterna?

• Vi samlar in personuppgifter i samband med att du blir kund hos oss genom att du t ex skriver under ett avtal på papper eller via e-post eller system.
• Vi samlar in personuppgifter om dig när du kontaktar oss genom vår support i olika ärenden som rör våra tjänster. Uppgifterna samlas in antingen genom att du själv skriver e-post, eller genom att våra medarbetare noterar uppgifterna som du muntligen ger till oss, eller via formulär du själv fyller i.
• Vi samlar in uppgifter genom att våra webbsidor använder cookies som samlar in information på och från din webbläsare. Mer om detta under rubriken “Cookies”.

Hur länge sparas uppgifterna?

Enligt Integritetslagstiftningen får vi inte spara personuppgifter om dig längre än vi behöver utifrån det syfte vi behandlar dem för. Vi sparar därför aldrig personuppgifter bara för att de är ”bra att ha” utan har alltid ett definierat syfte som har stöd i lag.
Eftersom de uppgifter som vi samlar in och som skapas när du använder vår tjänst behandlas för olika syften, sparas de också under olika lång tid. Det kan därför vara så att personuppgifter om dig, finns sparade i ett system men raderas i ett annat. Normalt så sparar vi uppgifter om dig 12 månader efter upphörande av tjänst.

Till vem lämnas uppgifterna ut?

Vi lämnar endast ut dina uppgifter till våra partners som är i direkt behov av detta för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Det kan vara en underleverantör, en extern redovisningsbyrå eller bank för fakturahantering. Vi lämnar aldrig ut dina uppgifter om detta inte krävs för fullgörande av tjänst, rättsväsendet kräver det. Vi har alltid en laglig grund för sådana fall. Vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra.

Hur skyddas uppgifterna?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter samt vilka personuppgifter vi samlat in om dig. Information om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa om i denna policy. För att få tillgång till uppgifter vi samlat in om dig så kan du kontakta oss enligt uppgifter längst ner i detta dokument.
Rätt till rättelse: I de fall vi har felaktiga uppgifter om dig så har du rätt att begära rättelse genom att skicka in korrekta uppgifter till oss. Vi uppdaterar då dina uppgifter omgående.
Rätt till radering: Vill du inte vara en del av vårt register så har du rätten att “bli bortglömd”. Dvs. begära att vi raderar dig i våra register. Vi kommer då att radera dina uppgifter ur vårt system så länge det inte strider mot gällande lagstiftning från t ex bokföringslagen. Vill du bli borttagen ur vört register så kontaktar du oss via informationen längst ner på den här sidan.

Cookies

Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. Vi använder oss av Cookies för att analysera användningen av vår hemsida, för att samla in information om våra besökare för att kunna visa relevant innehåll samt annonsering via tredje part.

Kan du själv styra användningen av cookies?

Ja! Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Här kan du även radera vår Cookie om du inte vill att vi ska ha tillgång till den längre.

Kontakta oss

Har du frågor, vill rätta eller radera dina uppgifter ur vårt system så kontaktar du oss enkelt via vår kontaktssida.